shkoll profesionale


A mund te vazhdoj shkoll profesionale nese nuk e kam mesataren mbi 6?