Sa shance kam ne Mjekesi? Pls komentoni


Mesatare 9.95 VKM 9.66
kimia- 9 9 10 fizika dhe bio 10 10 10
Angl 9.86 Letersi 8.5 Mat 9.6 Fizike 9.55
kam 144216.8 nga 149100 ? Sa shance kam ta kap Ne rauund tpare , ose tpakten fazen e dyt raundit tpare?

Shtepia Shërbimet Lajmet