Sa kushtojne librat?


Hey :) . Dini gje sa kushtojne librat per degen Drejtesi?
Faleminderit!

Shtepia Shërbimet Lajmet