regjistrimi


Pervec fotokopjeve te noterizuara te diplomes dhe certefikates se notave per regjistrim nevojitej edhe nje deklarate e di dikush prej jush cesht kjo deklarate e ku merret?