Psikolog


A mund te arrij te kap psikologjine ne UT e renditur ne pozicionin 1327 edhe nese po ne cilin raund ?