Pergjigjee


Ju lutem nje pergjigje sa me shpejt
Me mesatare vkm 8.33 a mund ta kap degen financ kontabilitet ne tiran pasi ne raundin e pare kishin shkuar me 914 pike ndersa ne te dytin edhe me 800 apo 700 ndersa ne te tretin me 500 pik.une kam 865 pike.a kam shance ta kap ket ?

Shtepia Shërbimet Lajmet