Notat


Nuk e shoh te plot noten pasi kam futur ID