Mjeksia_


Pershendetje
Mesataren e gjimnazit: 9.94
Mesataren e provimeve: 9.52
Mesatare VKM: 9.72
E kap dot mjeksine kete vit?