MJEKSIA-TARIFA REGJISTRIMI


Sa eshte tarifa e regjistrimit tek mjeksia???