Mjeksia


A mund ta fitoj mjeksin me vkm 9.63 mes shk 9.89 mes provimr 9.33 ang 9.93 bio 9.37 mat 9.55 let 8.62
Bio 10 10 10
Kimi 9 10 10
Fiz 10 10 10
Dhe nese e fitoj ne ca raundi ose faze ka mundesi ta kap