Mjekesia


A kapet mjekesia e pergjithshme me keto nota ang 9,93; gjuhen 8,62; mat 9,55 dhe bion 9,35 mesataren e shkolles 9,896