Mjekesia


A mund ta fitoj teknike imazherie me mesatare te shkolles 9.5,mesatare vkm 8.89.Kimi 3 vite 10,fizike 3 vite 10 dhe biologji 3 vite 9.provimin biologji me zgjedhje e mora 8.12.