mjekesia


Mesataren e shkolles e kam 9.95 dhe mesataren e provimeve 8.8 .provim me zgjedhje kisha biologji dhe e mora 9.85. kam vkm 9.4.A e kap dot mjekesine apo stomatologjine?

Shtepia Shërbimet Lajmet