Mjekesi


Sa eshte maksimumi dhe minimumi i pikeve per te fituar mjekesine e pergjithshme per kete vit?