Mjekesi e pergjithshme


Mund te me ndihmoni me formulen e llogaritje per mjekesine? Sa ju rezultojne piket e grumbulluara ne qofte se jane te gjitha notat 10?