mjekesi


jam e renditur ne vendin e 260 ne mjekesi e pergjithshme per kete faze mendoni se e fitoj