Min te fitoj neser???


Isha e 109ne 70kuota te lira. Jam e 74ne 60kuota te lira. Mund ta kap ne fazen tjeter???

Shtepia Shërbimet Lajmet