LLOGARITËSI I PARË


Doja t'iu pyesja per Mesataret e Fundit Fituese tek llogaritesi i pare per mjeksine. A jane ato percaktuese d.m.th nese ne diplome e kam mesataren e 3 viteve 9.94 sa ç'eshte dhe minimumi atje ndersa 2 mesataret e tjera i tejkalojne ato qe parashikon llogaritesi, deri ne çfare mase te kem siguri se e kap mjeksine?