Ku behet???


Ku behet regjistrimi i infermierise tek universiteti apo tek fakulteti?? A duhet per te paguar ndonje fature sot??? Sa eshte kostoja???