Konvikti


Ckm
Ata qe do shkojn ne konvikt....jane regjistruar...si funksionon ??
Me then pergjigje.
Film paraprakisht