Kimia te upt


A vleresohet kimia ne dy vitet e gjimnazit te artitektura nese nk e kam zgjedhur ne vit te trete?

Shtepia Shërbimet Lajmet