Informatike dhe tik


Jam vendi 400 ne informatik ne fshn dhe 300 ne tik ne fshn. Ne cilen faze mund ta kap?