Formula llogaritjes se pikeve ne FSHN


Cila eshte formula e llogaritjes se pikve ne FSHN per deget informatik dhe teknologji informacioni pasi llogaritja qe une kam bere nuk me eshte e njejte me ate parapraken qe ka nxjerr fakulteti, me rezulton me e ulet.