ekonomiku


si ka mundesi qe nxenes me mesatare te lart zgjedhin financen dhe informatiken ekonomike ?? .Vitet e shkuara ne financ hynin ata me vkm te ulet

Shtepia Shërbimet Lajmet