Dega mami


Mesatare 9 dhe vkm 9.02 a mund te kap degen mami? Lende me zgjedhje gjeografi histori  ne vitin e 3.  Provim me zgjdhje gjeografi 9.50 ??