Aplikimi per jashte shtetit (Po ju tregoj proceduren per gjithe te interesuarit. Shpresoj t'ju kem ndihmuar sadopak)


Atehere fillimisht do marresh certefikaten e notave dhe diplomen. Pasi e merr certefikaten e notave, do shkosh tek zyra rajonale ne vendin ku banon te marresh vulat, me pas do shkosh tek qsha per te marre perseri vulen aty. Do besh kopje origjinale te certefikates se notave, me vula te njoma, aq kopje sa te duhen per universitete, por qe ta kene vulen e njome dhe do te ndjekesh procesin e mesiperm. Me certefikaten e notave mbarove pune. Diplomen do ti besh kopje sa universitete ke, nuk ke nevoje per perkthim, por duhet ta noterizosh njesi me origjinalin ne nje notere. Pasi e noterizon diplomen, do ta kapesh bashke me listen e notave duke formuar nje set. Ateher seti perbehet nga diploma fotokopje e noterizuar, certefikaten e notave me vulat e darit dhe te qsha. Pasi i ke kapur sebashku, do te shkosh tek posta perballe ministrise se jashtme, per te marre vulen apostil. Pasi e merr vulen ku duhet te presesh nje dite, duhet te perkthesh noterizimin qe bere per diplomen, si dhe certefikaten e notave ne gjuhen e vendit ku do te studiosh dhe ne cfare gjuhe do te kryesh studimet. Pas perkthimit do te shkosh te noterja e cila do ta beje njohjen e ketij perkthimi (listen e notave, noterizimit te diplomes), do ta kapesh sebashku me setin e krijuar (fotokopje te noterizuar diplome dhe listen e notave me vula), dhe ky seti perfundimtar eshte gati. Seti perfundimtar permban: diplomen e fotokopjuar te noterizuar, listen e notave me vulen e darit, qsha dhe apostil, perkthimin e noterizimit te diplomes, perkthimin e listes se notave, noterizimin e ketyre perkthimeve. Dhe setin e ke gati per ta postuar sebashku me mbrojtjen e gjuhes e gjuhes nqs te duhet, te cilen duhet ta fotokopjosh dhe ta noterizosh.