Aplikim x shkollem e lartw


Prsh a wshte me.shkolla n elbasan ose n durres x ciklin parashkollor part time
Me kam thwnw qe eshte 1 shkoll 2 vjecare n elbasan x ciklin parashkollor a eshte e ver8?