A mund te kap ndonje dege ne privat ose profesional


Mesatare gjimnazi 6.03 VKM 5.87 . Ju lutem ca mund te kap

Shtepia Shërbimet Lajmet