A mund te kap mjekesine e pergjithshme ?


Me mesatare provimesh 9.43 mesatare gjimnazi 10 dhe lende me zgjedhje biologji 9.8