A mund ta fitoj mjeksin?


Me mesatare te 3 viteve 9,97 dhe vkm 9,62 a mendoni se do e fitoj mjeksin ne raundin e par?
Anglisht 9,79
Mat 9,55
Let 8,12
Bio 9,2

Shtepia Shërbimet Lajmet