a esht e mundur


me 16 kuota a e kap informatik ekonomike i renditur i 55