.


Pershendetje mund ta kam me mesatare te 3 viteve 10.0 dhe me vkm 9.45 teknik imazherie ose inxh elektike ne faze te pare