.


Mesatare 9.19 dhe vkm 9.04 . A e kap dot financen , ekonomiksin dhe infermierine ? Lend me zgjedhje provim histori 9.79... ne Tr