.


Me mesatare 10 te thjeshte gjimnazi dhe mesatare vkm 9.45 kap dot ngonje deg te mjeksise si imazheria apo ndonje deg te inxhinieris