,


ME MESATARE 10.0 te tre viteve dhe me VKM 9.45 mund te kap stomatologji ose inxhinieri ndertimi