Llogarit pikët e Universitetit të Mjekësisë

Përdorni llogaritësin tonë për të llogaritur pikët e Universitetit të Mjekësisë për vitin akademik 2023-2024.

Stafi i PortaliStudentor.al Stafi i PortaliStudentor.al
27 June, 2023

PIKËT E FITUESVE TË FUNDIT, 2022

Mjekësi e Përgjithshme

Duke qënë se 30% e pikëve të mjekësisë së përgjithshme vijnë nga provimi hyrës, jemi duke ndërtuar një llogaritës të veçantë për këtë degë studimi. Do publikojmë linkun këtu sapo llogaritësi të jetë përfunduar.

Farmaci - 143402 pikë

Stomatologji - 144984 pikë

Infermieri e Përgjithshme - 128140 pikë

Mami - 120243 pikë

Teknike Laboratori - 130396 pikë

Fizioterapi - 126296 pikë

Logopedi - 128342 pikë

Teknike Imazherie - 130722 pikë

Higjenist Dentar - 102550 pikë

Teknikë Dentare - 131656 pikë

Shëndet Publik - 128870 pikë

Shtepia Shërbimet Lajmet