Informatikë Biznesi
New_York

Informatikë Biznesi - University Of New York Tirana

19
Kuota
7.27
Mesatarja e fundit fituese
91
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Informatikë Biznesi" ofrohet tek University Of New York Tirana. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

1. Njohja e gjuhës angleze me testim institucional ose te certifikuar ne nivelin B1/B2 (permbushja e nivelit eshte kriter pranues, por jo perjashtues). 2. Për të gjithë kandidatët, të cilët kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë, nota mesatare për pranimin në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, për vitin akademik 2023-2024, do të jetë nota 6.5 (gjashtë pikë pesë). 3. Për kandidatët që aplikojnë për t'u pranuar në vitin akademik 2023-2024 ne programet e studimit në Psikologji nota mesatare e përllogaritur do të jetë nota 7.5 (shtatë pikë pesë). 4. Kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, që aplikojnë për t’u pranuar në programet e ciklit të parë të studimeve dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, do të kenë detyrimin të plotësojnë kriterin e notës mesatare 6.5 (gjashtë pikë pesë).

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr