Dizajn me profile 'Dizajn Grafik'
New_York

Dizajn Me Profile 'Dizajn Grafik' - University Of New York Tirana

9
Kuota
8.54
Mesatarja e fundit fituese (2022)
45
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
Fitoje degën e studimit!
Dëshiron ta fitosh këtë degë studimi?
Mesataret e fundit fituese (2023)
Mesataret e fundit fituese (2022)
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Dizajn Me Profile 'Dizajn Grafik'" ofrohet tek University Of New York Tirana. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

1. Njohja e gjuhës angleze me testim institucional ose të certifikuar në nivelin B1/B2 (përmbushja e nivelit është kriter pranues, por jo përjashtues). 2. Për të gjithë kandidatët, të cilët kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë, nota mesatare për pranimin në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, për vitin akademik 2024-2025, do të jetë nota 6.5 (gjashtë pikë pesë). 3. Për kandidatët që aplikojnë për t'u pranuar në vitin akademik 2024-2025 ne programet e studimit në Psikologji nota mesatare e përllogaritur do të jetë nota 7.5 (shtatë pikë pesë). 4. Kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët me origjinë Shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, që aplikojnë për t’u pranuar në programet e ciklit të parë të studimeve dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, do të kenë detyrimin të plotësojnë kriterin e notës mesatare 6.5 (gjashtë pikë pesë).

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr