Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Dizajn me profile 'Dizajn Grafik' - University Of New York Tirana

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Dizajn me profile 'Dizajn Grafik', e cila ofrohet pranë University Of New York Tirana.

Kuota në total 9
Mes. e fundit fituese 8.54
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 45.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën
Konkurrenca për këtë degë, 2024

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 45.0
Pikët 8.0
Mes. e gjimnazit 8.92
Mes. provimeve të maturës 8.16

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

1. Njohja e gjuhës angleze me testim institucional ose të certifikuar në nivelin B1/B2 (përmbushja e nivelit është kriter pranues, por jo përjashtues). 2. Për të gjithë kandidatët, të cilët kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë, nota mesatare për pranimin në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, për vitin akademik 2024-2025, do të jetë nota 6.5 (gjashtë pikë pesë). 3. Për kandidatët që aplikojnë për t'u pranuar në vitin akademik 2024-2025 ne programet e studimit në Psikologji nota mesatare e përllogaritur do të jetë nota 7.5 (shtatë pikë pesë). 4. Kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët me origjinë Shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, që aplikojnë për t’u pranuar në programet e ciklit të parë të studimeve dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, do të kenë detyrimin të plotësojnë kriterin e notës mesatare 6.5 (gjashtë pikë pesë).

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.