Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Shkenca Kompjuterike dhe Inteligjence Artificiale - Universiteti Western Balkans

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Shkenca Kompjuterike dhe Inteligjence Artificiale, e cila ofrohet pranë Universiteti Western Balkans.

Kuota në total 36
Mes. e fundit fituese 6.77
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 74.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 74.0
Pikët 4.0
Mes. e gjimnazit 6.82
Mes. provimeve të maturës 6.72

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 70% Intervista nga komisioni i vlerësimit, i formuar nga departamenti përkatës, në masën 30%.

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Kandidatët duhet të paraqesin dëshmi të njohjes së gjuhës angleze në nivelin “B1” sipas CEFR (Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët) në një nga provimet: a) Cambridge b) TOEFL Internet-based Test (iBT) c) TOEFL Paper-based Test (ITP) d) IELTS e) TOEIC f) GESE g) APTIS. Kandidatët të cilët kanë ndjekur dhe përfunduar të gjithë ciklin e shkollës së mesme në gjuhën angleze, janë të përjashtuar nga detyrimi për të paraqitur dëshminë e njohjes së gjuhës angleze.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet