Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Financë - Bankë - Universiteti Privat Albanian University

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Financë - Bankë, e cila ofrohet pranë Universiteti Privat Albanian University.

Kuota në total 40
Mes. e fundit fituese 7.36
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 76.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën
Konkurrenca për këtë degë, 2024

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 76.0
Pikët 7.0
Mes. e gjimnazit 7.59
Mes. provimeve të maturës 7.13

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM 70%

Kritere mbi lëndët

Ekonomi 15% Ndikon: JO
Matematikë 10% Ndikon: JO
Gjuhë angleze 5% Ndikon: JO

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.