Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Punë Sociale - Universiteti Luigj Gurakuqi Shkodër

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Punë Sociale, e cila ofrohet pranë Universiteti Luigj Gurakuqi Shkodër.

Kuota në total 60
Mes. e fundit fituese 6.5
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 451.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 451.0
Pikët 5.0
Mes. e gjimnazit 6.71
Mes. provimeve të maturës 6.28

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM 40% Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, përfshirë edhe provimet e Maturës shtetërore (Llogaritur sipas VKM Nr. 346, datë 19.4.2017)

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

60% - Nota mesatare e grup lëndëve Qytetari, Sociologji, Psikologji, Filozofi.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet