Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Matematikë - Universiteti Luigj Gurakuqi Shkodër

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Matematikë, e cila ofrohet pranë Universiteti Luigj Gurakuqi Shkodër.

Kuota në total 40
Mes. e fundit fituese 8.48
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 40.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 40.0
Pikët 490.0
Mes. e gjimnazit 7.7
Mes. provimeve të maturës 9.26

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM 50% Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, përfshirë edhe provimet e Maturës shtetërore (Llogaritur sipas VKM Nr. 346, datë 19.4.2017)

Kritere mbi lëndët

Matematikë 30% Ndikon: JO Nota e gruplëndëve matematikë
Fizikë 10% Ndikon: JO Nota e gruplëndëve fizikë.
TIK 10% Ndikon: JO Nota e gruplëndëve Informatikë.

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet