Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Financë - Kontabilitet - Universiteti Luigj Gurakuqi Shkodër

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Financë - Kontabilitet, e cila ofrohet pranë Universiteti Luigj Gurakuqi Shkodër.

Kuota në total 110
Mes. e fundit fituese 6.52
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 436.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 436.0
Pikët 6.0
Mes. e gjimnazit 6.43
Mes. provimeve të maturës 6.61

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM 50% Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, përfshirë edhe provimet e Maturës shtetërore (Llogaritur sipas VKM Nr. 346, datë 19.4.2017)

Kritere mbi lëndët

TIK 10% Ndikon: PO Nota mesatare e grup lëndëve Informatikë.
Matematikë 20% Ndikon: PO Nota mesatare e grup lëndëve Matematikë.
Ekonomi 20% Ndikon: PO Nota mesatare e grup lëndëve Ekonomi.

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet