Mjekësi
Znj_Keshillit_2

Mjekësi - Universiteti Katolik Zoja E Këshillit Të Mirë

100
Kuota
9.36
Mesatarja e fundit fituese (2022)
112
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
Fitoje degën e studimit!
Dëshiron ta fitosh këtë degë studimi?
Mesataret e fundit fituese (2023)
Mesataret e fundit fituese (2022)
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Mjekësi" ofrohet tek Universiteti Katolik Zoja E Këshillit Të Mirë. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 37.5% Mesatarja e përgjithshme e shkollës së mesme përfaqëson 30 pikë nga vlerësimi total prej 80 pikësh

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

A. Për shtetas shqiptarë dhe shtetas të vendeve jo të BE (në gjuhën italiane) a) Nota mesatare e përgjithshme e shkollës së mesme; b) Testim me shkrim, në italisht, mbi njohuritë në Shkencat Natyrore; c) Testim mbi njohjen e gjuhës italiane. B. Për shtetas të vendeve të BE a) Nota mesatare e përgjithshme e shkollës së mesme; b) Testim me shkrim, në italisht, mbi njohuritë në Shkencat Natyrore; c) Testim mbi njohjen e gjuhës italiane (për ata që nuk janë italianë). C. Për shtetas shqiptarë dhe shtetas të vendeve jo të BE- së dhe shtetas të vendeve të BE- së (në gjuhën angleze) a) Nota mesatare e përgjithshme e shkollës së mesme; b) Testim me shkrim, në anglisht, mbi njohuritë në Shkencat Natyrore; c) Testim mbi njohjen e gjuhës në anglisht.

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr