Shkenca Natyrore Mjedisore
Tirana_1_qPJXRsL

Shkenca Natyrore Mjedisore - Universiteti I Tiranës

40
Kuota
8.81
Mesatarja e fundit fituese (2022)
65
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
Fitoje degën e studimit!
Dëshiron ta fitosh këtë degë studimi?
Mesataret e fundit fituese (2023)
Mesataret e fundit fituese (2022)
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Shkenca Natyrore Mjedisore" ofrohet tek Universiteti I Tiranës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

1. Formula e llogaritjes: Pikët totale = MVKM*50 + MSHmes*10 + MBiologji*10 + MKimi*10 + MFizikë*10 + MGjeografi*1 MVKM - Mesatarja sipas VKM MSHmes - Mesatarja e notave të maturës shtetërore MBiologji – Mesatarja e Biologjisë MKimi - Mesatarja e Kimisë MFizikë - Mesatarja e Fizikës MGjeografi- Mesatrja e Gjeografise 2. Gjuha angleze, e vlerësuar me notën jo më pak se 7 (shtatë) është kriter skualifikues. 3. Per kete program leshohet diplome e dyfishte me University of Tuscia (Itali), Link: https://fshn.edu.al/departments/departamenti-i-biologjise

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr