Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Përkthim dhe Interpretim në Gjuhën Greke dhe Angleze - Universiteti I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Përkthim dhe Interpretim në Gjuhën Greke dhe Angleze, e cila ofrohet pranë Universiteti I Tiranës.

Kuota në total 20
Mes. e fundit fituese 6.79
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 60.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 60.0
Pikët 649.0
Mes. e gjimnazit 6.47
Mes. provimeve të maturës 7.11

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Kane te drejte te aplikojne per tu pranuar ne programet e studimit te ciklit te pare ne Fakultetin e Gjuheve te Huaja kategortite e meposhtme: a) studentet qe plotesojne kriterin e notes mesatare te percaktuat sipas VKM-se nr.403 date 03.06.2020; b) kandidatet qe kane nje diplome te shkolles se mesme ekuivalente te nje vendi te huaj; c) si dhe shtetasit e huaj ne kushtet dhe menyrat e parashikuara nga marreveshjet dypaleshe ose shumepaleshe

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Përkthyes
Rroga mesatare: 60 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Interpret
Rroga mesatare: 70 000 Lekë Shanset e punësimit: 12%
Përkthyes gjyqësor
Rroga mesatare: 75 000 Lekë Shanset e punësimit: 75%
Përkthyes konferencash
Rroga mesatare: 70 000 Lekë Shanset e punësimit: 12%
Përkthyes letrar
Rroga mesatare: 75 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Lektor tekste
Rroga mesatare: 60 000 Lekë Shanset e punësimit: 12%
Koordinator projektesh ndërkombëtare
Rroga mesatare: 85 000 Lekë Shanset e punësimit: 75%
Mësues gjuhësh të huaja
Rroga mesatare: 75 000 Lekë Shanset e punësimit: 75%
Përgjegjës i komunikimit ndërkombëtar.
Rroga mesatare: 80 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%

Shtepia Shërbimet Lajmet