Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Kimi Industriale dhe Mjedisore - Universiteti I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Kimi Industriale dhe Mjedisore, e cila ofrohet pranë Universiteti I Tiranës.

Kuota në total 100
Mes. e fundit fituese 6.97
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 168.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë, 2024

LEXO ME VËMENDJE: Është e vështirë të përcaktohet nëse e fitoni ose jo degën në këtë moment, pasi konkurimi me 7 faza ju lejon të fitoni edhe nëse jeni renditur shumë larg nga kuotat minimale. Ka pasur raste që kanë qënë të renditur në pozicionin e 1000 dhe ka pasur 100 kuota të lira dhe prapë kanë fituar. Përdoreni informacionin nga ky shërbim vetëm për të marrë një ide të konkurrencës së këtij viti.

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 168.0
Pikët 568.0
Mes. e gjimnazit 7.9
Mes. provimeve të maturës 6.04

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM 50% Mesatarja sipas VKM

Kritere mbi lëndët

Kimi 10% Ndikon: JO Mesatarja e Kimisë nga kurrikulla bërthamë e vitit I dhe II
Biologji 10% Ndikon: JO Mesatarja e Biologjisë nga kurrikulla bërthamë e vitit I dhe II
Fizikë 10% Ndikon: JO Mesatarja e Fizikës nga kurrikulla bërthamë e vitit I dhe II
Kimi 10% Ndikon: JO Nota e Kimisë 12, nga kurrikula me zgjedhje e vitit III
Fizikë 10% Ndikon: JO Nota e Fizikës 12, nga kurrikula me zgjedhje e vitit III

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Inxhinier kimist
Rroga mesatare: 75 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Menaxher i mbrojtjes së mjedisit
Rroga mesatare: 90 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Kërkues shkencor në kiminë industriale
Rroga mesatare: 87 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Specialist për sigurinë e proceseve industriale
Rroga mesatare: 95 000 Lekë Shanset e punësimit: 85%
Analist i cilësisë së ajrit
Rroga mesatare: 70 000 Lekë Shanset e punësimit: 12%
Specialist i trajtimit të ujërave të zeza
Rroga mesatare: 60 000 Lekë Shanset e punësimit: 76%
Konsulent për menaxhimin e mbetjeve
Rroga mesatare: 60 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Ekspert i ndotjes mjedisore
Rroga mesatare: 85 000 Lekë Shanset e punësimit: 75%
Teknik laboratori në industri
Rroga mesatare: 60 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Inxhinier i proceseve.
Rroga mesatare: 70 000 Lekë Shanset e punësimit: 75%