Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Kimi dhe Teknologji Ushqimore - Universiteti I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Kimi dhe Teknologji Ushqimore, e cila ofrohet pranë Universiteti I Tiranës.

Kuota në total 100
Mes. e fundit fituese 6.78
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 509.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 509.0
Pikët 489.0
Mes. e gjimnazit 6.47
Mes. provimeve të maturës 7.1

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM 50% Mesatarja sipas VKM

Kritere mbi lëndët

Kimi 10% Ndikon: JO Mesatarja e Kimisë nga kurrikulla bërthamë e vitit I dhe II
Biologji 10% Ndikon: JO Mesatarja e Biologjisë nga kurrikulla bërthamë e vitit I dhe II
Fizikë 10% Ndikon: JO Mesatarja e Fizikës nga kurrikulla bërthamë e vitit I dhe II
Kimi 10% Ndikon: JO Nota e Kimisë 12, nga kurrikula me zgjedhje e vitit III
Fizikë 10% Ndikon: JO Nota e Fzikës 12, nga kurrikula me zgjedhje e vitit III

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Specialist i Kontrollit të Cilësisë
Rroga mesatare: 70 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Inxhinier kimist ushqimor
Rroga mesatare: 85 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Specialist i sigurisë ushqimore
Rroga mesatare: 70 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Teknolog i përpunimit të ushqimit
Rroga mesatare: 70 000 Lekë Shanset e punësimit: 68%
Menaxher i cilësisë në industrinë ushqimore
Rroga mesatare: 85 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Kërkues shkencor në kimi ushqimore
Rroga mesatare: 85 000 Lekë Shanset e punësimit: 80%
Menaxher i zhvillimit të produktit
Rroga mesatare: 85 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Konsulent për sigurinë dhe rregulloret ushqimore
Rroga mesatare: 85 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Auditor i sistemeve të menaxhimit të cilësisë ushqimore.
Rroga mesatare: 60 000 Lekë Shanset e punësimit: 80%

Shtepia Shërbimet Lajmet