Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Inxhinieri Matematike dhe Informatike - Universiteti I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Inxhinieri Matematike dhe Informatike, e cila ofrohet pranë Universiteti I Tiranës.

Kuota në total 100
Mes. e fundit fituese 7.98
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 779.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë, 2024

LEXO ME VËMENDJE: Është e vështirë të përcaktohet nëse e fitoni ose jo degën në këtë moment, pasi konkurimi me 7 faza ju lejon të fitoni edhe nëse jeni renditur shumë larg nga kuotat minimale. Ka pasur raste që kanë qënë të renditur në pozicionin e 1000 dhe ka pasur 100 kuota të lira dhe prapë kanë fituar. Përdoreni informacionin nga ky shërbim vetëm për të marrë një ide të konkurrencës së këtij viti.

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 779.0
Pikët 759.0
Mes. e gjimnazit 7.46
Mes. provimeve të maturës 8.51

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM 50% Mesatarja sipas VKM

Kritere mbi lëndët

Matematikë 30% Ndikon: JO Mesatarja e Matematikës nga kurrikulla bërthamë e vitit I, vitit II dhe vitit të III
Matematikë 10% Ndikon: JO Nota e provimit të Matematikës në provimin e Maturës Shtetërore
Matematikë 10% Ndikon: JO Nota e Matematikës 12 nga kurrikulla me zgjedhje e vitit të III

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Analist i të dhënave
Rroga mesatare: 75 000 Lekë Shanset e punësimit: 65%
Inxhinier software
Rroga mesatare: 95 000 Lekë Shanset e punësimit: 82%
Konsulent IT.
Rroga mesatare: 87 000 Lekë Shanset e punësimit: 75%
Inxhinier i sistemeve
Rroga mesatare: 85 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Zhvillues aplikacionesh
Rroga mesatare: 85 000 Lekë Shanset e punësimit: 80%
Inxhinier i rrjetit
Rroga mesatare: 75 000 Lekë Shanset e punësimit: 12%
Menaxher i projekteve teknologjike
Rroga mesatare: 120 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Mësimdhënës në fushën e informatikës
Rroga mesatare: 85 000 Lekë Shanset e punësimit: 87%
Inxhinier i sigurisë së të dhënave
Rroga mesatare: 120 000 Lekë Shanset e punësimit: 75%
Kërkues shkencor në matematikë dhe informatikë.
Rroga mesatare: 90 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%