Informatikë
Tirana_1_qPJXRsL

Informatikë - Universiteti I Tiranës

200
Kuota
9.23
Mesatarja e fundit fituese
826
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Informatikë" ofrohet tek Universiteti I Tiranës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 50% Mesatarja sipas VKM

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Fizikë JO 5% Mesatarja e Fizikës nga kurrikulla bërthamë e vitit I dhe vitit II
2 TIK JO 10% Mesatarja e TIK nga kurrikulla bërthamë e vitit I, vitit II
3 Matematikë JO 25% Mesatarja e Matematikës nga kurrikulla bërthamë e vitit I, vitit II dhe vitit të III
4 Matematikë JO 10% Nota e provimit të Matematikës në provimin e Maturës Shtetërore

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr